Rättsfall

Tingsrätten dömer två myndighetsanställda för tagande av muta i samband med utbildning

25 maj 2021

Gävle tingsrätt, dom 2021-05-25 i mål nr B 2515-20

Två myndighetsanställda erbjöds att välja en förmån i form av olika labbtillbehör i samband med IT-kurser hos ett teknikföretag. Den ena tog emot två presentkort till ett värde av 3 000 kr vardera hos ett hemelektronikföretag. Den andre tog emot en mobiltelefon och en surfplatta till ett värde av ca 5 900 kr respektive 4 400 kr. Kurserna och samtliga tillbehör betalades av myndigheten. Efter att kurserna genomförts och betalats levererades labbtillbehören till de anställdas hemadresser.

Den myndighetsanställde som tog emot presentkort uppger att denne förstod det som att de ingick i kostnaden för kursen och att valet av förmån inte påverkade priset. Med undantag av ett dataminne om 300 kr har presentkorten inte använts.

Den andra myndighetsanställde uppgav att valet av mobil och surfplatta gjordes i åtanke att bekanta sig med produkterna, eftersom myndigheten nyligen börjat använda sig av produkter av samma varumärke. Den anställde uppfattade det som att labbtillbehören var något man var tvungen att välja för att kunna anmäla sig till kurserna. Denne har även betraktat mobilen och surfplattan som myndighetens egendom och förvarat dem på kontoret.

Tingsrätten konstaterar att samtliga förmåner varit av ett högt värde för att de objektivt sett måste anses ha varit ägnade att förmå arbetstagaren att välja teknikföretagets kurser. Huruvida de myndighetsanställda skulle ha valt att gå kurserna även utan erbjudandet om förmånerna är alltså inte avgörande.

Vidare framhåller tingsrätten att de myndighetsanställda haft betydande möjlighet att påverka valet av kurs på bekostnad av myndigheten. Att tillbehören uppgetts ingå i kurspriset saknar i sig betydelse. De myndighetsanställda har efter kursen tagit emot tillbehören på sina respektive hemadresser utan att meddela myndigheten om detta. De måste därmed anses ha tagit emot förmånerna med möjlighet att använda dem hur de velat. Tingsrätten bedömer därför att förmånerna varit otillbörliga och tagits emot av de anställda. Då det funnits en uppenbar koppling till deras anställning på myndigheten måste förmånerna anses ha tagits emot för utövningen av denna. De båda myndighetsanställda döms därför för tagande av muta och påföljden bestämdes till 60 dagsböter vardera.