Rättsfall

Tingsrätten friar i fråga om mutbrott avseende erbjudande om pengar till kriminalvårdare för att rymma från anstalt

11 november 2020

Gävle tingsrätt, dom 2020-11-11 i mål nr B 475-20

En häktad person åtalades för att ha erbjudit eller utlovat en kriminalvårdare som praktiserade på ett häkte en otillbörlig förmån i form av 100 000 kr eller en inte ringa summa pengar för att hjälpa honom att rymma.

Den praktiserande kriminalvårdaren, som vid tillfället enbart hade arbetat några dagar på anstalten och inte kände den häktade personen vid namn, pekade ut denne efter att ha förevisats fotografier på olika intagna på anstalten. Tingsrätten bedömde dock att utpekandet inte var tillförlitligt och att det därför inte kunde anses styrkt att det var den åtalade som begått gärningen.