Nyheter

Antikorruptionsskolan lanseras inom ramen för Överenskommelse för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans

29 november 2023

Idag lanseras Antikorruptionsskolan; en kostnadsfri e-learning där medarbetare inom vård, omsorg och personlig assistans lär sig om korruption, korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga förekomsten av korruption inom branschen.
– För att förebygga att korruption ens förekommer är det viktigt med kunskapshöjande insatser, vilket är syftet med Antikorruptionsskolan, säger Parul Sharma.

Hur gör du egentligen om en brukare erbjuder dig en trisslott? Om du skrivs in i ett testamente eller erbjuds en sommarstuga av en patient?

Du med personalansvar kanske inte ställs inför den typen av korruptionsrisker, men för de som kan hamna i en svår sits är det viktigt att känna trygghet i hur de ska agera. För dig som arbetsgivare är det än viktigare med förebyggande och kunskapshöjande insatser för att stötta medarbetare i hantering av svåra situationer.

Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna och Fremia har med stöd av IMM tagit fram en överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Överenskommelsen skapar en ram inom vilken aktörer kan agera och mötas i enlighet med lagar och undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår. Genom överenskommelsen har respektive part åtagit sig att sprida kunskap om och verka för att aktörer i sektorn tillämpar den.

Antikorruptionsskolan lanseras för att underlätta kompetensutvecklingen

För att underlätta kompetensutvecklingen och förebygga korruption inom vård, omsorg och personlig assistans lanseras Antikorruptionsskolan; en kostnadsfri e-learning där medarbetare lär sig om korruption, korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga förekomsten av korruption inom branschen. Antikorruptionsskolan är framtagen inom ramen för överenskommelsen för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans.

– Sektorn i sig är särskilt riskutsatt för korruption, inte minst på grund av de många mellanmänskliga kontakter som utgör kärnan i arbetet. För att förebygga att korruption ens förekommer är det viktigt med kunskapshöjande insatser, vilket är syftet med Antikorruptionsskolan, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

– Vi hoppas att Antikorruptionsskolan ska bidra till insikter och goda samtal om frågor som professionalitet och medborgarnas förtroende, säger Åsa Furén-Thulin, Sektionschef Socialtjänst vid Sveriges Kommuner och Regioner.

– Våra medlemmar inom vård, omsorg och personlig assistans drivs av engagemang och värderingar och förstår vikten av att upprätthålla förtroendet för dessa branscher. Förhoppningen är att Antikorruptionsskolan ska stärka dem i sitt arbete för att identifiera och motverka risker med mutor och korruption, säger Petter Skogar, vd vid Fremia.

– Att leda i tider av förändring ställer höga krav på ledarskapet. Ju mer kunskap man har desto större chans är det att man gör hållbara val. Vår förhoppning är att Antikorruptionsskolan bidrar till detta och att vår unika samverkan fortsätter, säger Antje Dedering, Förbundsdirektör vid Vårdföretagarna.

Här hittar du Antikorruptionsskolan.

Här kan du läsa mer om Överenskommelsen.