Nyheter

Korrupta aktiviteter hindrar tillväxten i små- och medelstora företag

31 mars 2022

Korruption i små- och medelstora företagsverksamheter (SME) bidrar till extra kostnader och till ökad osäkerhet kring framtida inkomstströmmar. Genom att belöna företag med större kontaktnät snarare än de som är mest effektiva hämmar korruptionen konkurrensen. Detta visar en nyligen publicerad studie från Världsbanken.

Läs mer