Nyheter

Den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel ska ses över

7 februari 2024

Regeringen har beslutat om en utredning för att se över den straffrättsliga lagstiftningen om korruption och tjänstefel. Detta bland annat då det är många år sedan reformeringen av korruptionslagstiftningen. - Efter de senaste månadernas oroande rapportering om den svenska korruptionen är det glädjande att regeringen tar ett steg i rätt riktning, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Ny svensk lägstanivå i Transparency Internationals korruptionsindex

30 januari 2024

Transparency Internationals rapport Corruption Perceptions Index 2023 noterar Sverige på en ny lägstanivå. Rapporten pekar på negativa trender internationellt vad gäller rättivsa och rättsstatens principer. Dessutom är de globala korruptionsnivåerna stillastående, trots förebyggande arbete. - Det är oroväckande att Sverige för andra året i rad är noterad på en ny lägsta nivå, säger Parul Sharma.

Läs mer