Rättsfall

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning gällande klockförsäljning till överpris

26 mars 2020

Göta hovrätt, dom 2020-03-26 i mål nr B 1880-19

En filialchef vid ett återvinningsföretag med ansvar för prissättningen av inköpt skrot sålde klockor och en guldkedja till en skrotsäljare som sålde till återvinningsföretaget. Filialchefen sålde klockorna och guldkedjorna till överpris och tjänade totalt 31 000 kr på affärerna.

Åklagaren åtalade filialchefen för grovt tagande av muta och skrotförsäljaren för grovt givande av muta. Mutan bestod enligt åklagaren i överbetalningen för klockorna och guldkedjan. Både filialchefen och skrotsäljaren nekade till brott.

I målet konstaterade tingsrätten att filialchefen och skrotsäljare enbart hade en professionell relation och att filialchefen sålt skrotet till överpris. Vidare fann tingsrätten det visat att filialchefen köpt skrot från skrotchefen till för högt värde och att filialchefen påverkats av klock- och smyckesförsäljningarna. Filialchefen bedömdes därför ha tagit emot en otillbörlig förmån.

Filialchefen respektive skrotförsäljaren dömdes för givande respektive tagande av muta av normalgraden till villkorlig dom samt 40 dagsböter för filialchefen respektive en månads fängelse för skrotförsäljaren (då denne sedan tidigare fått fängelsestraff för annan brottslighet). Filialchefen dömdes också att betala 31 000 kr till staten som förverkat utbyte av brott.

Filialchefen överklagade till hovrätten.

Hovrätten konstaterade att filialchefen själv uppgett att denne tjänat 31 000 kronor på klockaffärerna – vilket utgjorde en förmån. Värdet, i kombination med att filialchefen hade ansvar för prissättning av skrot, innebar enligt hovrätten att förmånen var otillbörlig. Det fanns vidare enligt hovrätten ett tjänstesamband. Det fanns ingen vänskapsrelation mellan filialchefen och skrotförsäljaren och filialchefen hade själv uppgett att betalning för sålt skrot skedde först efter att filialchefen fått betalt för sålda klockor.

Även hovrätten dömde därför filialchefen för mutbrott och fastslog tingsrättens domslut i fråga om påföljd och förverkande.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten dömer filialchef med inköpsansvar och en skrotförsäljare till mutbrott för överprisade klockor och smycke”, Norrköpings tingsrätt, dom 2019-05-08 i mål nr B 2723-18