Mål 2 – Ingen hunger

Idag produceras det tillräckligt med mat för att alla människor ska kunna gå mätta men på grund av korruption ser verkligheten inte ut så.

Mätningar från 2017 visar att uppemot 821 miljoner människor (var nionde person globalt sett) lider av svält. Agendans andra mål har som fokus att stoppa hungersnöd och säkra människors rätt till livsmedel och näringsrik mat samt säkra etablerandet av hållbara jordbruk.

Mängdmässigt produceras tillräckligt med mat för att ingen ska tvingas gå hungrig, men till följd av korruption blir fördelningen godtycklig och orättvis inom flera områden. Stora delar av matsubventioner beräknas gå förlorat på grund av korruption. Till exempel har undersökningar visat att det uppskattningsvis försvinner uppemot 760 gram per 1 000 gram subventionerat ris i Filippinerna.  

Matbiståndet är särskilt utsatt för korruptionsrisker på grund av att besluten liksom aktörerna är många. Det försvårar kontroller av samarbetspartners och medför ökad risk i beslutskedjan.

Korruption utgör vidare hinder mot hållbara jordbruk. Framförallt påverkas jordbruken i mindre skala som är mer beroende av vad som sker runt omkring för att ha råd att hålla uppe sin produktivitet. Det händer att priset på nödvändiga varor pressas upp utan synbar anledning, transportkostnaden växer okontrollerat, eller så förhindras produktionsutvecklingen av att resurserna måste gå till mutbetalningar. Det blir även svårare att konkurrera om land. I vissa länder blir storleken på mutan avgörande för tilldelningen av land.

Korruption har visat sig påverka vad som hamnar på tallriken vilket uppmärksammats i media flera gånger, till exempel i fall då produkter marknadsförs som att de innehåller annat än vad de egentligen består av.

Källor

Day, A.T. & Nguyen Hoang, V. Freedom, Dignity and Bread: Corruption & Poverty in Revolutionary Egypt.
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2012) Fighting Corruption in the Road Transport Sector.
FN Sustainable development goal 2.
Mehta, A. & Jha, S. (2012) Corruption, food subsidies, and opacity: Evidence from the Philippines.
Sida (2019) Alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid informera, alltid agera.
Transparency International Rotten deals- how corruption spoils our food .
Transparency International Tackle corruption for zero hunger.
U4 Anti-Corruption Resource Centre Basic guide to corruption and anti-corruption efforts in renewable resources sectors.
U4 Anti-Corruption Resource Centre (2019) Managing corruption challenges in humanitarian settings.