Mål 17 – Genomförande och partnerskap

Korruption är ett kollektivt problem – och måste bekämpas med kollektiva åtgärder. Kollektiva aktioner har visat sig vara ett användbart verktyg mot korruption eftersom det tar bort uppfattningen om att ”alla andra” är korrupta samt skapar en norm för rent spel.

Institutet Mot Mutor verkar på olika sätt genom kollektiva åtgärder mot korruption. Som exempel kan nämnas initiativet Tillsammans Mot Korruption som projektleds av IMM tillsammans med Transparency International Sverige och Amerikanska Handelskammaren i Sverige och som samlar aktörer från samhällets alla sektorer för att dela goda exempel i arbetet mot korruption. Som ytterligare exempel kan nämnas de överenskommelser i olika branscher som IMM har bidragit med framtagandet av, läs mer här.

Källor

Dreher, A., & Herzfeld, T. (2005) The Economic Costs of Corruption; A Survey and New Evidence.
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2012) Fighting Corruption in the Road Transport Sector.
FN. Sustainable development goal 17.
Global Partnership for Effective Development Co-operation (2017) Principles.
OECD (2016) Putting an end to corruption.
UNDP i Sverige (2015) 17 Genomförande och globalt partnerskap.