Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Studier visar att korruption förlänger produktionskedjor och försvårar certifieringen av produkter. När certifikat blir till en lyxvara är det svårare för små företag att skydda sina varor och tjänster. Om vi vill ha en marknad där alla konkurrerar på lika villkor och där innovationer är vägen framåt måste korrupta beteenden upphöra.

Målet betonar betydelsen av att främja innovation och vikten av att satsningar på infrastruktur och industrialisering inte trängs undan eller inte formas för att hålla långsiktigt.

Korruption är många gånger anledningen till att investerare uteblir då affärerna blir svårare och dyrare. Mutor kan här likställas med en extra skatt, produktionskedjorna blir längre och produktinnovationen lamslås då tänkta resurser används till andra områden. Korrupta prissättningar medför även svårigheter för framförallt mindre företag att ha råd med nödvändiga dokument som till exempel certifikat.

Därutöver möjliggör korruption godkännandet av riskabla byggnationer så kallade ”mutbostäder” – i strid med delmålet om tillförlitlig infrastruktur. Andra gånger används mutor för att skynda på byggnationer eller för att mörka användningen av lågkvalitetsprodukter som dåligt cement eller stål. Som följd ökar risken för att infrastrukturen ska rasa samman.

Källor

Chêne, M. (2014) The impact of corruption on growth and inequality. Transparency Internationals Anti-corruption help desk.
Escaleras, M., Register, C. A., & Anbarci, N. (2006) Public Sector Corruption and Natural Disasters: A Potentially Deadly Interaction.
OECD (2017) Global Trade Without Corruption- Fighting the Hidden Tariff.
Paunov, C. (2016) How corruption hurts innovation. World Economic Forum.
Santiso, C. (2019) Here´s how technology is changing the corruption game. World Economic Forum.
UNDP i Sverige (2015) 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.